Mực khô bán trong siêu thị AeonMall

Mực khô bán trong siêu thị AeonMall

Hôm qua đi siêu thị AeonMall, sắn ghé cửa hàng khô tham khảo Mực khô bán trong siêu thị AeonMail là mực khô thương hiệu nào, giá bán ra sao và xem cách bảo quản của họ như thế nào, để xem có hợp tác được với AeonMall cho khô mực...Xem tiếp