Tại sao người Việt chúng ta không ăn khô mực loại ngon mà cứ ăn loại dỡ ?

Tại sao người Việt chúng ta không ăn khô mực loại ngon mà cứ ăn loại dỡ ?

Có thật là người Việt chúng ta không thích ăn khô mực loại ngon mà thích ăn loại dở ? Thật sự ai cũng muốn ăn ngon cả, ai cũng muốn thực phẩm mình chọn là an toàn cho sức khỏe gia đình nhưng khổ nổi có các vấn đề sau...Xem tiếp